ஒளிக்கீற்று

3 Sales

70.00140.00

Description

Type: B&W

Language: Tamil

Size: 5 x 8 (Standard Novel)

Pages: 135

Font: Bigger reader-friendly font to make reading a pleasure

 

இந்தி மொழியின் குறிப்பிடத்தகு சிறுகதைச் சிற்பியான ரமேஷ் போகரியால் “நிஷங்க்” படைத்த சிறுகதைகளுள் பன்னிரு கதைகள் தெரிவு செய்யப்பெற்று, மூலப்படைப்பின் கருத்தோட்டமும், கதையோட்டமும், படைப்பழகும் சற்றும் குறைவுபடாமல் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பெற்று “ஒளிக்கீற்று” என்னும் தலைப்பு மகுடம் தாங்கி இந்நூலாக வடிவம் பெற்றுள்ளன. 

Additional information

Type

Paperback, ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஒளிக்கீற்று”