எழுதிப் பழகு (ELUTHI PAZHAGU)

0 Sales

99.00279.00

99.00
99.00
279.00

Description

Level: Early Reader

Size: 8 X 10 (Standard Novel)

Font: Bigger reader-friendly font with apt spacing to make reading a pleasure

தமிழில் மொத்தம் 247 எழுத்துக்கள் உள்ளன. அதில் 12 உயிர் எழுத்துக்கள், 18 மெய் எழுத்துக்கள், 216 உயிர்மெய் எழுத்துக்கள், மற்றும் 1 ஆயுத எழுத்தும் அடங்கும். இந்த புத்தகத் தொகுப்பில் உயிர் எழுத்துக்களையும், மெய் எழுத்துக்களையும், உயிர்மெய் எழுத்துக்களையும் எழுத/சொல்ல பழகுவோம்.

The Tamil language has a total of 247 letters/alphabets. These letters comprise what is called Uyir eluthukkal (12), Mei eluthukkal (18), Uyirmei eluthukkal (216) and Aayudha eluthu (1).In this bundle of books, we shall practice writing and pronouncing all the letters of the Tamil language.

 

எழுதிப் பழகு: உயிர் எழுத்துக்கள்  (ELUTHI PAZHAGU: UYIR ELUTHUKKAL)

Type: B&W

Pages: 28

எழுதிப் பழகு: மெய் எழுத்துக்கள்   (ELUTHI PAZHAGU: MEI ELUTHUKKAL)

Type: B&W

Pages: 28

எழுதிப் பழகு: உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் (ELUTHI PAZHAGU: UYIRMEI ELUTHUKKAL)

Type: B&W

Pages: 240

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “எழுதிப் பழகு (ELUTHI PAZHAGU)”