உலகம் போற்றும் உன்னத மனிதர்: சிறுவர் அறிவியல் கதைகள்

5 Sales

135.00

Description

Level: Fluent Reader (Age 9 )

Type: B&W

Genre: Collection of Short Stories (7 stories) (stories about scientists and great achievers like Archimedes, Benjamin Franklin etc.)

Language: Tamil

Size: 5 x 8 (Standard Novel)

Pages: 112

Font: Bigger child-friendly font with more spacing to encourage reading

வருங்கால தலைமுறையினராம் சிறுவர்கள் படித்து மகிழ எழுதப்பட்டுள்ள‌ இந்தச் சிறார் சிறுகதைத் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள‌ ‌சிறுகதைகள் எல்லாமே 1970-ஆம் ஆண்டு தொடங்கி‌ ‌1980-ஆம் ஆண்டுவரை‌ ‌உள்ள‌ ‌காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டவையாகும்.

இந்த‌ சிறுகதைத் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள‌ ‌சிறுகதைகள் வரலாற்று அறிவியல் கதைகள், மேதைகள் ஆற்றிய தீரமிக்க‌ செயல்கள், வாழ்க்கை நெறிகள் எனப் பலவகையான கதைக்கருக்களை கொண்டவைகளாகும்.

– வளவன்

This is a delightful anthology of short stories by Valavan. Discover an excellent source of entertainment that will engage your child, make them laugh and think at the same time. The stories are relatable and amusing, and adults who read them will fondly recall their childhood memories.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உலகம் போற்றும் உன்னத மனிதர்: சிறுவர் அறிவியல் கதைகள்”